Banská Bystrica sa uchádza o titul Európske mesto športu 2017

31. mája 2016

Mesto Banská Bystrica leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Tento rok zažije srdce stredného Slovenska po prvýkrát farebnú explóziu behu Farbám Neujdeš. 

„Mesto pod Urpínom“ je spoluorganizátorom nášho charitatívneho behu. Zároveň sa uchádza o titul Európske mesto športu 2017. Titul udelí mestu Asociácia európskych miest športu (ACES Europe) pre rok 2017 po splnení predpísaných kritérií.

Európske mesto športu 2017